Πώς θα γίνω εθελοντής

Η συμβολή σας ανάλογα την ικανότητα (ηλικία, φυσική κατάσταση) και την διάθεση, μπορεί να είναι στα εξής πεδία δράσης:

Δ1. Διοικητική υποστήριξη – μέριμνα για τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της μονάδας.

Δ2. Εφόσον διαθέτετε πιστοποιημένες γνώσεις, ως εκπαιδευτής σε κάποιο από τα εξής: Δασικές/Αστικές φωτιές, Ασύρματες επικοινωνίες, πρώτες βοήθειες, οδήγηση 4χ4, τοπογραφία.

Ε1. Στην ενασχόληση σε βάρδιες επιφυλακής για την επιτήρηση της περιοχής.

Ε2. Στην ενεργή συμβολή σου πέραν της επιτήρησης & στην κατάσβεση πυρκαγιάς.


Εκπαιδεύσεις απαιτούνται ως ακολούθως εφόσον ενταχθείτε στις κατηγορίες Ε1 & Ε2:

Ε1. Απαραίτητη προυπόθεση η εκπαίδευση σε χρήση ασυρμάτου και τοπογραφία της περιοχής.

Ε2. Απαραίτητη προυπόθεση η εκπαίδευση σε χρήση ασυρμάτου, τοπογραφία της περιοχής, Δασικές πυρκαγιές, πρώτες βοήθειες, οδήγηση 4χ4.

Χ1. Στην χορηγία υλικοτεχνικού εξοπλισμού ή χρηματικής ενίσχυσης.

Χ2. Στην χορηγία μεταχειρισμένου εξοπλισμού που δεν σας χρειάζεται (μηχανογραφικός εξοπλισμός, εργαλεία, κλπ).

Υ1. Υγειονομικές γνώσεις επιπέδου νοσηλευτή. Αφορά πρώτες βοήθειες.

Υ2. Υγειονομικές γνώσεις επιπέδου Ιατρού. Αφορά πρώτες βοήθειες.

Από την στιγμή που δηλώσετε επιθυμία να συμβάλετε στην προσπάθειά μας και ανάλογα με την κατηγορία που θα επιλέξετε, θα πρέπει να εκπαιδευτείται – ενημερωθείτε από την ΜΑΚΙΠ για την ασφάλειά σας, καθώς και την ομαλή λειτουργία της ομάδας.

Ε1: Απαραίτητη προυπόθεση η εκπαίδευση σε χρήση ασυρμάτου και τοπογραφία της περιοχής.
Ε2: Απαραίτητη προυπόθεση η εκπαίδευση σε χρήση ασυρμάτου, τοπογραφία της περιοχής, Δασικές πυρκαγιές, πρώτες βοήθειες, οδήγηση 4χ4.

  Το όνομα σας*

  Το τηλέφωνο σας*

  Το Email σας*

  Πρώτη φορά εθελοντής;

  Παρατηρήσεις

  Ποίος είναι ο στόχος σας;